Thứ Bảy, 2018-01-20

Liên hệ

TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG

Địa chỉ:04,  huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Người phát ngôn: Ông: Võ Văn Huy – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 02633843334.- Email: lehongphongthcs@gmail.com