TÀI LIỆU ÔN TẬP TRONG THỜI GIAN NGHỈ DỊCH COVID 19 (16/3 – 29/3/2020)

STT LỚP MÔN TẢI VỀ
1 9 Anh

Download (PDF, 746KB)

2 9 Sinh

Download (PDF, 246KB)

3 7  Sinh

Download (PDF, 221KB)

4 6 Sinh

Download (PDF, 160KB)

5  8  Sinh

Download (PDF, 161KB)

6 8  Hoá

Download (PDF, 106KB)

7  6  Anh

Download (PDF, 160KB)

8  7 (Cũ) Anh

Download (PDF, 82KB)

9  8 (cũ)  Anh

Download (PDF, 174KB)

10 6 Toán

Download (PDF, 157KB)

11 7 Toán

Download (PDF, 349KB)

12 8 Toán

Download (PDF, 567KB)

13 9 Toán

Download (PDF, 422KB)

14 8 Anh (Mới))

Download (PDF, 169KB)

 15 8 LỊCH SỬ

Download (PDF, 144KB)

16 9 LỊCH SỬ

Download (PDF, 143KB)

17 6 Công nghệ

Download (PDF, 249KB)

18 9 Tiếng anh (Cũ)

Download (PDF, 164KB)