TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG TÍCH CỰC, KHẨN TRƯƠNG VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG CHUẨN BỊ CHO KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI NĂM HỌC 2019 – 2020

Ngay từ những ngày đầu tháng 8, nhà trường đã họp triển khai Kế hoạch chuẩn bị cho năm học mới, triển khai nhiệm vụ công tác, phân công cụ thể cho từng cán bộ giáo viên, nhân viên; tổ chức cho học sinh vệ sinh trường lớp, trồng hoa cây cảnh tạo cảnh quan trong khuôn viên nhà trường và các lớp học. 66bb8fa86604825adb15 384c1269fbc51f9b46d4 407ca95840f4a4aafde5 36554165a8c94c9715d8 44212608cfa42bfa72b5 d654697980d5648b3dc4 f2fb0dd4e47800265969 fd0936469de579bb20f4