Bí thư chi bộ

IMG_0064

Đồng chí: Võ Văn Huy – Bí thư chi bộ Nhiệm kì: 2017 – 2021