Phó bí thư chi bộ

Phó bí thư chi bộ: Đồng chí Đoàn Huân 

Nhiệm kì: 2017 – 2021