Ngoại khóa: Rung chuông vàng

Ngoại khóa: Rung chuông vàng

Kỉ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017), 28 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2017), tuyên truyền ngày Di sản Việt nam…