LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020 – 2021

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020 – 2021

Sáng  5.9, cùng với học sinh (HS) cả nước, trường THCS Lê Hồng Phong đã tiến hành khai giảng năm học mới 2020 – 2021. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 nhà trường đã…
BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019-2020

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019-2020

UBND HUYỆN ĐỨC TRỌNG                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số     /BC-THCS LHP                                                                                                                        Liên Nghĩa, ngày 13  tháng 7 năm 2020