Học chính trị

Học chính trị

Ngày mai đúng 7h30 ngày 1/4/2018. Tất cả giáo viên, CNV toàn trường tập trung tại hội trường phòng GD để học chính trị.